Продукти>>Касови апарати отговарят на новите изисквания 2019г

НОВИ модели касови апарати които отговарят на новите изисквания от Наредба 18.
Най споменаваните изисквания към новите касови апарати са Да имат QR код.
Да предават информация за издаден касов бон до 5мин., към сървъра на НАП.
Другото важно са срокове за смяна или доработка на касовите апарати :
Крайния срок за актуализация или смяна на касовите апарати наближава
За търговците с регистрация по ДДС Фирми: Срока е до 31.03.2019г
За нерегистрираните по ДДС Фирми: Срока е до 30.06.2019г.
Вижте и подходящите размери термо хартиени ролки за модела касов апарат които сте си избрали.

НОВИ>>Касови апарати отговарят на новите изисквания от Наредба 18

НОВИ модели касови апарати които отговарят на новите изисквания от Наредба 18.

  • 1. Да касовите апарати Тремол отговарят на новите изисквания и всяка касова бележка ще бъде изпратена към сървърите на НАП до пет минути след издаването си от касов апарат Tremol.
  • 2. Когато се налага да бъде направено сторно, с нвоите касови апарати Тремол спазвате и тези нови изисквания вече няма да се пишат “сторно -касови бележки” от кочан, защото сторнирането трябва да се случва през касовия апарат. Това ще става с помоща на допълнителна опция в новите касови апарати.
  • 3. Касовите апарати Тремол са произведени 2019г и отговарят на изискването новите касови апарати да нямат възможност да издават „служебен бон“ в рамките на поръчка, преди да е завършила продажбата.
  • 4. При работа с новите модели касови апарати на Тремол вие спазвате и това ново изисквне всички издавани фискални бонове, да съдържат отпечатан QR-код, чрез който купувачите да могат да проверят, дали касовата бележка е изпратена и отчетена на сървърите на НАП.

Вижте и подходящите размери термо хартиени ролки за модела касов апарат които сте си избрали.

ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОРАБОТКА >>Касови апарати

По-долу сме показали модели касови апарати ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОРАБОТКА.
С новоприетите промени засягащи работещите с касови апарати търговски обекти за да отговарят на новите изисквания е необходимо да се подменят/или обновят което ще рече че трябва да се направи Доработка под формата на Ъпгрейд на Софтуера/ което са длъжни да направят в следните срокове:
Вижте и подходящите размери термо хартиени ролки за модела касов апарат които сте си избрали.

НЕПОДЛЕЖАЩИ НА ДОРАБОТКА >>Касови апарати

На въпроса :Кои касови апарати ще се сменят през 2019г?
Отговрора е тези касови апарати които не отговарят на по-долу описаните нови изисквания

С новите изменения в наредбата няма да се издават служебни бонове, този вид на работа скойто се цели укриване на оборот се наблюдава най-често по заведенията.
Подмяната има сложната задача фискалните устройства да започнат да подават в реално време към НАП подробна информация за всяка издадена касова бележка.
Като до преди приетите prez 2018г промени на Наредба Н-18 това се случваше не толкова често отчитането ставаше веднъж месечно,обаче след като започнат да действат новите изисквания от наредбата тази информацията от фискалния бон ще се доставя до 5 минути в НАП.
Потребителите пък ще имат възможност да проверяват чрез разработено от НАП приложение дали касовите бележки, които им издават в тръговския обект и получават при пкупката на стока или услуга, са реални.
За целта те в Наредбара са казали всеки издаден фискален касов бон да имат QR код.
Стопират възможността да се пускат служебни бонове - често срещана метод за укриване на оборто в питейните заведения. Те ще бъдат длъжни да издават само фискални касови бонове.
Влиза в сила и още едно изискване - сторнирането да не се прави с хартиена бележка от сторно кочан. Вместо това то ще се прави чрез отделна функция в касовия апарат. Така НАП ще има информация за тези операции на своите сървъри.

По-долу сме показали модели касови апарати които НЕПОДЛЕЖАТ НА ДОРАБОТКА.
Според последните промени и изисквания към касовите апарати от Наредба Н1-8 направени през 2018г се налага смяна на касовите апарати описани по-долу
Това трябва да стане в следните срокове:
Регистрираните по ДДС лица трябва да сменят стария касов апарат с нов (чрез сервиза си за касови апарати/ фискални устройства/), преди 31 март 2019 г.,
Нерегистрираните по ДДС лица – се налага да си закупят нов касов апарат до края на месец юни 2019 г.
Във връзка с последните изменения и допълнения на наредбата са актуализирани и всички образци на различните видове бонове.
Вижте и подходящите размери термо хартиени ролки за модела касов апарат които сте си избрали.

ПОДЛЕЖАЩИ НА СМЯНА >>Касови апарати 2019г

Кои касови апарати ще се сменят?