Продукти>>Касови апарати отговарят на новите изисквания 2019г

НОВИ модели касови апарати които отговарят на новите изисквания от Наредба 18.
Най споменаваните изисквания към новите касови апарати са Да имат QR код.
Да предават информация за издаден касов бон до 5мин., към сървъра на НАП.
Другото важно са срокове за смяна или доработка на касовите апарати :
Крайния срок за актуализация или смяна на касовите апарати наближава
За търговците с регистрация по ДДС Фирми: Срока е до 31.03.2019г
За нерегистрираните по ДДС Фирми: Срока е до 30.06.2019г.
Вижте и подходящите размери термо хартиени ролки за модела касов апарат които сте си избрали.

НОВИ>>Касови апарати отговарят на новите изисквания от Наредба 18

НОВИ модели касови апарати които отговарят на новите изисквания от Наредба 18.

  • 1. Да касовите апарати Тремол отговарят на новите изисквания и всяка касова бележка ще бъде изпратена към сървърите на НАП до пет минути след издаването си от касов апарат Tremol.
  • 2. Когато се налага да бъде направено сторно, с нвоите касови апарати Тремол спазвате и тези нови изисквания вече няма да се пишат “сторно -касови бележки” от кочан, защото сторнирането трябва да се случва през касовия апарат. Това ще става с помоща на допълнителна опция в новите касови апарати.
  • 3. Касовите апарати Тремол са произведени 2019г и отговарят на изискването новите касови апарати да нямат възможност да издават „служебен бон“ в рамките на поръчка, преди да е завършила продажбата.
  • 4. При работа с новите модели касови апарати на Тремол вие спазвате и това ново изисквне всички издавани фискални бонове, да съдържат отпечатан QR-код, чрез който купувачите да могат да проверят, дали касовата бележка е изпратена и отчетена на сървърите на НАП.

Вижте и подходящите размери термо хартиени ролки за модела касов апарат които сте си избрали.

НОВИ>>Касови апарати отговарят на новите изисквания от Наредба 18

НОВИ модели касови апарати които отговарят на новите изисквания от Наредба 18.

Вижте и подходящите размери термо хартиени ролки за модела касов апарат които сте си избрали.